KOM SOM DU ÄR VI GÖR RESAN MED DIG

Vi vänder oss dels till vuxna personer som önskar bryta med sin livsstil och i denna process har behov av skydd och stöd, i dagligt tal avhopparverksamhet.

Vårt andra verksamhetsben är skyddsplaceringar av kortare eller längre karaktär.

Vi arbetar över större delen av Sverige.

I avhopparverksamheten lägger vi stor vikt vid att arbeta för att skapa en behandlingsallians då vi har erfarenhet av att detta är grunden i allt förändringsarbete.

Vi har ett behandlingsteam knutet till oss för att vid behov ge det stöd individen kan komma att behöva i arbetet med sig själv. Teamet har en kris & traumaterapeut samt familjebehandlare och alkohol & drogterapeut.Matias Olsson 
Verksamhetschef
Mob. 070-755 16 74
matias.olsson@projektx2030.se
Rene Lobos
Case Manager
Mob. 070-7477864
rene.lobos@projektx2030.se