Skyddsplacering

Vid skyddsplacering görs en säkerhetsanalys inför placeringen för att hotbilden ska vara klar och åtgärderna för skyddet planeras utefter hotbild.

Vi samarbetar alltid med polis och remitterande myndighet, vi tar del av deras bedömning för att få en så komplett bild av hotet som möjligt.

I alla placeringar hos oss ingår ett varierande skyddsbehov.

Exempel på orsaker till skyddsplacering kan vara: nära relation till avhoppare, familj/anhörig till person med nätverks/gängtillhörighet.

Skyddsplacering kan även göras utifrån särskilda behov och särskild utsatthet.

I en skyddsplacering ingår varierande utsträckning av stödsamtal då det är en stress att leva under skydd och livsstilen behöver anpassas.